Terapiainstitutet - om det psykiska & fysiska


 


Nytt föredrag! Flygrädsla, fobier & ångest.
Se kurser för våren 2018.


Nina Hermanson om hypokondri på
TV4 Efter tio den 20 oktober 2014

 

Samtalsterapi, kurser och handledning

Terapia Institutet
Stockholm-Skåne

(C) 2018 Tomoto AB