Om sömnproblem

Det är oftast psykologiska mekanismer 
som gör att vi inte kan sova

De flesta av oss har någon gång upplevt en sömnlös natt. Det är jobbigt när det händer, men för det mesta är det inte farligt. Kroppen är så sinnrikt konstruerad att den automatiskt kan ta igen den förlorade sömnen natten efter. Är du däremot ständigt stressad kan det bli problem med att ta igen sömnbristen. Stress gör att du varvar upp, vilket stör sömnens kvalitet och gör att du aldrig blir riktigt utvilad. Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. 

Förr trodde man att sömnen var ett passivt tillstånd, men idag vet vi att sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler. Varje cykel tar mellan en och två timmar. Cyklerna är: Insomningsstadiet Stabil sömn Djup sömn Drömsömn eller REM-sömn. REM står för Rapid Eye Movement, som betyder snabba ögonrörelser. 

Kroppens återhämtning och uppbyggnad sker under djupsömnen. Hjärnan arbetar då långsammare och tillverkningen av stresshormon går på sparlåga. Drömmar dyker upp då och då under de olika sömnstadierna, men de är vanligast under REM-sömnen. Då arbetar hjärnan aktivt på ett sätt som påminner om när man är vaken. 

Vi behöver mellan sex och nio timmars sömn beroende på hur effektiv sömnen är. Sömnkvaliteten bestäms framför allt av: hur lång tid du har varit vaken. Ju längre tid du har varit vaken, desto djupare och ”snabbare” sömn. när på dygnet du sover. Det är lättast att sova när den biologiska klockan är inställd på natt och kroppens ämnesomsättning är låg. 

Höga krav 

Var tredje person har sömnproblem från och till, utan att det direkt påverkar hälsan. Problem med sömnen blir allt vanligare. Kvinnor är mest drabbade. Sömnproblemen beror ofta på stress. Det kan handla om hårt uppdrivna krav och brist på eget inflytande, både i arbetslivet och i hemmet. 

Typiska stressymtom är hjärtklappning, kallsvett och en hjärna som arbetar på högvarv. När man väl har somnat kan sömnen bli ytlig på grund av att man vaknar flera gånger under natten. Stress som är ofta återkommande, långvarig eller intensiv är skadlig och kan ge upphov till sjukdomar, till exempel högt blodtryck, yrsel, hjärtproblem, övervikt och magbesvär.

Förebygg sömnproblem

Se till att skaffa bra förutsättningar för god sömn: Gå inte och lägg dig utan att vara sömnig. Se till att varva ned en till två timmar före du lägger dig. Det är viktigt att vara avspänd och lugn då man ska sova. Försök att ta itu med stress och problem före sänggåendet. Att ligga och älta problem gör det svårare att varva ner. Undvik kaffe, te, cola eller energidryck sex timmar före du lägger dig. Dryckerna gör det svårare att gå ner i varv. Ha mörkt, svalt och tyst i rummet och använd en bra säng. Undvik att arbeta och titta på TV i sängen. Ha regelbundna tider för sänggående och uppstigning. Om du inte kan sova – gå upp och gör något annat tills du blir sömnig. Undvik alltför långa tupplurar under dagen. Motionera regelbundet. Allvarliga och långvariga sömnproblem leder ofta till sämre livskvalitet och det är viktigt att få hjälp.

Sammanfattning: Det är viktigt att ha tålamod, ta tid att förnimma sömnproblemet för att kunna undersöka och avveckla dess anledningar på yttre och inre sätt. Vi bör göra det som är möjligt för att minska yttre faktorer och samtidigt inse våra inre stressattityder för att minska källan till sömnproblemen. 

Medvetenhet om vårt inre liv har en balanserande och läkande effekt. Genom ökad självkännedom förstärks självtillit och psykisk balans och med detta förmågan att bemöta påfrestningar för att förebygga och avveckla den sjuka stressen och i förlängningen sömnproblemen.

Källa: Vårdguiden, Stockholms läns landsting och Pertti Simula, ”Stress botas med självkännedom - stressattityder och ditt ansvar” 2003.

Program för behandling av sömnproblem

På Terapia Institutet använder vi oss av ett anpassat 5-stegsprogram* för behandling av sömnproblem.

I korthet går det ut på att skapa en dialog där vi ger psykiskt stöd och ökad medvetenhet för att belysa de blockeringar som förorsakar obalans och sömnproblem. Målet är att du ska förses med inre verktyg för att kunna återta kontrollen över ditt liv och gå från handlingsförlamning till att se möjligheter, göra aktiva och positiva val som påverkar ditt liv och välbefinnande.

I programmet erbjuds också integrerande kroppsterapier i form av massage, akupunktur och rosenmetoden. Terapierna används i syfte att du ska våga stanna upp och lyssna på vad kroppen vill säga och därigenom bli mer närvarande och kroppsmedveten. De bedrivs i samma anda och med den helhetssyn som finns inom i Integral psykoanalys, d.v.s. att förena känsla, tanke och handling och att människan ses som en andlig, psykisk och fysisk varelse.

*Vårt 5-stegsprogram baserar sig på Integral psykoanalys och erfarenheter inom olika terapiskolor.

Integral psykoanalys är en gren av psykoanalysen som ser människan som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet. Programmet utförs i samarbete med Conscientia Institutet for psykoanalys och organisationsutveckling.