Kliniken och metoden

Terapia Institutet är en privat terapi klinik i Enskede, södra Stockholm, inte långt ifrån Globen. De flesta söker oss privat eller kommer via sin arbetsgivare. Vi är specialiserade på åkommor som rör det psykiska & fysiska samspelet eller psykosomatik. Våra expertområden är stress, ångest, panikångest, traumabehandling, scenskräck, stamning, hypokondri eller hälsoångest.

Våra terapeuter använder sig av Conscientiametoden, kognitiva metoder, psykodynamiska metoder och integrerande kroppsterapier. Vid vårt första bedömningssamtal får du besvara en rad frågor för att vi ska kunna bedöma i vilken grad du lider av dina besvär samt vilka bakomliggande faktorer som kan bidra. 

Hjälpen består i första hand av samtal med utgångspunkt från våra olika stegprogram* som är anpassade efter vilken typ av besvär du lider av. I korthet går det ut på att skapa en dialog där vi ger psykiskt stöd och ökad medvetenhet för att belysa de blockeringar som förorsakar obalans. Målet är att du ska förses med inre verktyg för att kunna återta kontrollen över ditt liv och gå från handlingsförlamning till att se möjligheter, göra aktiva och positiva val som påverkar ditt liv och välbefinnande.

Vi erbjuder också integrerande kroppsterapier i form av massage, akupunktur och rosenmetoden. Terapierna används i syfte att du ska våga stanna upp och lyssna på vad kroppen vill säga och därigenom bli mer närvarande och kroppsmedveten. De bedrivs i samma anda och med den helhetssyn som finns inom Conscientiametoden, d.v.s. att förena känsla, tanke och handling och att människan ses som en psykisk och fysisk varelse. Se vår människosyn.

*Våra program baserar sig främst på Conscientiametoden, psykodynamisk terapi, KBT och erfarenheter från senaste forskningen. Conscientiametoden är en modern gren inom psykodynamiska terapin som ser människan som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet. Programmet utförs i samarbete med Conscientia Institutet for psykoanalys och organisationsutveckling.