Vi är Terapia Institutet

Pertti Simula - Filosofie magister och psykoanalytiker.

Är chef för Terapia Institutet, psykoanalytiker, handledare och organisationskonsult med speciell erfarenhet inom offentliga och självstyrda organisationer.

Pertti har lång praktisk erfarenhet av arbetsplatser, bl.a. som chef för ett internationellt industriföretag och femton års erfarenhet som handledare, utbildare och terapeut i USA, Sverige, Finland och Brasilien. Han har under senare år hållit en mängd kurser i Sverige och Finland: HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH ELAKHET? - om relationer på arbetsplatsen. STRESS OCH UTBRÄNDHET – dina förmågor och ditt ansvar? Se artiklar i pressen under referenser. Pertti Simula är också författare till följande böcker:
 
Känslornas handbok (2015)
Käsikirja ihmiselle (2014)
Hur bemöter du ilska och elakhet? (2001)
Miten voit? (Hur mår du?) (1996)
Mötet med dig själv och livet (1993)

Beställningar av böcker kan göras genom www.conscientia.se eller www.adlibris.com

Pekka Lallukka - Leg. läkare.

Är legitimerad läkare i Sverige och Finland med 25 års erfarenhet. Specialist inom allmän medicin sedan 1993. Till vardags aktiv som distriktsläkare vid Grytnäs vårdcentral i Kalix. Pekka är bl.a. vidareutbildad inom psykosomatisk medicin med den inriktning som finns inom integral psykoanalys.

Tom Johansson - Samtalsterapeut och utbildare inom Conscientiaskolan.

Är utbildad av Conscientia institutet inom psykoanalys, psykodynamisk terapi, kognitiv beteende terapi (KBT) och organisationsutveckling.
Han är bl.a. känd från TV4 där han medverkat i Nyhetsmorgon och Efter tio med Malou von Sivers om flygfobi. Koncentrerar sig idag på att hjälpa människor med stress & ångestrelaterade besvär, flygrädsla, fobier, stamning, hälsoångest (hypokondri), scenskräck och inom organisationer med ledarskapsutveckling, konflikt- & krishantering.

Leif Bodin - Dipl. massör, kinesolog och samtalsterapeut.

Har lång erfarenhet av arbete med människor inom vården och psykiatrin. Leif driver sedan år 2000 eget företag inom Svensk klassisk massage och kinesologi. Är utbildad inom komplementärmedicinen som massör, kinesolog och är samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning.