Om psykosomatik

För dig som lider av magkatarr, huvudvärk, högt blodtryck, 
allergier, sömnproblem eller stressrelaterade besvär.

Bli fri från magkatarr genom självkännedom!

Många ställer sig kanske frågande, vad är psykosomatik? Ordet kommer från grekiskans pscyche och soma, d.v.s. ande och kropp. En psykosomatisk sjukdom är alltså en kroppslig sjukdom som orsakas eller förvärras av psykiska faktorer. Med tanke på att psyke och kropp varit tudelade inom läkekonsten under många sekler är det inte så konstigt att det kan kännas främmande, men egentligen är det ganska naturligt. Våra känslor, tankar och attityder har alltid påverkat vår fysiska kropp. Positivt eller negativt beroende på hur vi lyckats hantera samspelet med verkligheten. Problemet ligger kanske inte i att se sambandet. Många av oss är medvetna om detta - innerst inne. Problemet ligger snarare i att vi inte vet hur vi ska handskas med denna kunskap eller medvetenhet. Det är lättare att hantera fysiska eller psykiska besvär med ett piller, en medicin som ska ta bort besvären. Men grundorsaken finns givetvis kvar. Vi har bara tagit bort symtomet och oftast fått en rad biverkningar på köpet. Läs om hur psyket påverkar vår fysiska hälsa.

"De psykosomatiska sjukdomarna ökar" www.brittbragee.se 2013

På Terapia Institutet jobbar vi bl.a. med en metod som heter Conscientiametoden och som til viss del är inspirerad av Integral psykoanalys. Den sistnämnda är en gren av psykoanalysen som varit banbrytande när det gäller behandling av människor med psykosomatiska besvär. Boken "Hälsa genom medvetenhet" av Claudia B. Pachecho beskriver den terapeutiska metoden att förebygga och behandla fysiska och psykiska sjukdomar genom enbart dialog och medvetandegörelse. När individen kommer till insikt om sina underliggande tankar och känslor minskar bl.a. kroppens utsöndring av stresshormoner och hon eller han leva ett friskare och fullödigare liv. Du som vill veta mer kan beställa boken av Terapia Institutet.

Vanliga frågor

Allmänt om psykosomatik
Många människor tror att psykosomatik menas med en person som är inbillningssjuk, men det stämmer inte. Psykosomatiska sjukdomar tar sig fysiska utryck. Typiska exempel på kroppsliga sjukdomar som orsakas eller förvärras av psykiska faktorer är:

  • Magsår

  • Magkatarr (Dyspepsi)

  • Högt blodtryck

  • Allergier

  • Huvudvärk

  • Migrän

  • Astma

  • Fibromyalgi

  • Oregelbunden hjärtverksamhet (extrasystole)

  • Hjärtklappning

Jag är ju inte psykiskt sjuk, varför ska jag då gå på samtalsterapi för att jag lider av magkatarr?
Många tror att man måste vara psykiskt sjuk för att gå till en psykoanalytiker eller samtalsterapeut. Inget kunde vara mer felaktigt. Detta blir speciellt tydligt när man talar om fysiska sjukdomar. Även om de kan ha en själslig grundorsak så har detta givetvis ingenting att göra med psykiska sjukdomar i allmänhet. Kliniska studier visar att när patienten förstår att medvetenhet om inre konflikter eller yttre problem i sig själv inte skadar henne, så slappnar kroppen av. Resultatet blir att organismen omedelbart upphör att frigöra ex. noradrenalin*, adrenalin* och andra hormoner som bär ansvaret för spänningar och stress. I många fall med problem kring magen så brukar en minskning av det inre psykiska trycket få överproduktionen av magsyra att minska och
magmuskulaturen att slappna av, blodflödet kommer igång igen och ett läkande sker på naturlig väg.

*Noradrenalin är en är en neurotransmittor och ett blodburet hormon som ökar hjärtverksamheten och höjer blodtrycket.

*Adrenalin är ett stresshormon som utsöndras från binjuremärgen som svar på stimulering från sympatiska nervsystemet.

Kan samtalsterapi verkligen förbättra symtomen eller är det bara tillfällig lindring?
En vanlig inställning är att samtalsterapi visserligen kan lindra symtomen, men inte långvarigt förändra. Studier inom Integral psykoanalys och kliniska erfarenheter från Terapia Institutet visar på motsatsen. Däremot är det sant att många läkemedel oftast bara kan lindra symtomen, inte bearbeta obalansen eller grundorsaken.

"Stressrelaterade syndrom – den nya tidens ohälsa

Läkartidningen Nr 51–52 2001 Volym 98

Hur fungerar behandlingen?
På Terapia Institutet använder vi oss av en terapeutisk metod för att förebygga och behandla vanliga psykosomatiska sjukdomar genom enbart dialog och medvetandegörelse. Man kan visserligen uppnå medvetenhet genom läsning, meditation och interiörisering, men det är svårt, eftersom vi ofta tenderar att utveckla neurotiskt präglade resonemang och försvarsmekanismerna är ytterst effektiva.
För info om behandlingen i sin helhet se rubriken samtalsterapi.