Social fobi

Rodnad tunghäfta, hjärtklappning, svettning, stamning, hjärnflimmer är några av de fysiska symtom en blyg person upplever i en social situation och vi känner alla på något sätt igen oss.

Vart tredje barn har tidigt en läggning av blyghet och detta har hos många ansetts som fint och lite rörande. Problemet accentueras ofta i tonåren och kan ge stora besvär i vuxen ålder både privat och yrkesliv. Utvecklingen från blyghet till social fobi har fördubblats idag jämfört med för 10 år sedan.

En person med social fobi får ångest av att stå i centrum för andra människors uppmärksamhet. Det finns en rädsla för att bli granskad och förödmjukad genom att göra bort sig, så den blir genant och pinsamt. Social fobi påverkar hela ens tillvaro.

På grund av att den som lider av social fobi har svårt att se folk i ögonen, inte säger så mycket, inte deltar i sammankomster kan denne bli betraktad som arrogant, otrevlig och ointresserad av sin omgivning. 

Den sociala fobin kan vara generaliserad, då rädslan finns i de flesta sociala situationer eller mer specifik då rädslan bara uppkommer i en eller fåtal situationer.

De vanligaste situationerna är:

  • Tala inför publik

  • Prata med auktoritetspersoner

  • Prata i telefon

  • Bli iakttagen när man gör något

  • Äta bland andra människor

  • Skriva bland andra människor

  • Skriva prov, tentor

  • Kontakter med motsatta könet

När man utsätter sig för eller förväntar sig att utsätta sig för de fruktade situationerna är det vanligt med psykosomatiska symtom förutom ångesten som hjärtklappning, skakningar, darrningar, svettningar, muskelspänning, yrsel, muntorrhet, huvudvärk, andnöd, tryck över bröstet etc.

Det finns också sociala fobiker som inte upplever dessa psykosomatiska symtom, men som istället upplever stark självmedvetenhet, rädsla och fruktan. För att slippa rädslan undviker man den skrämmande situationen. Detta kan i en del fall leda till en i det närmaste total social isolering.

Social fobi förekommer ofta tillsammans med låg självkänsla och en rädsla för kritik. Depression är också vanligt tillsammans med social fobi. Man kan också ha en fixering vid sitt utseende.

Hjälp vid social fobi är framförallt att genom samtal medvetandegöra de faktorer som ligger bakom symtomen, d.v.s. den egna självbilden och att få hjälp med träning i de situationer som blockerar dig att leva ett aktivt och deltagande liv. Se metoden.

Program för behandling av social fobi

På Terapia Institutet använder vi oss av ett unikt 5-stegsprogram* för behandling av social fobi.

I korthet går det ut på att skapa en dialog där vi ger psykiskt stöd och ökad medvetenhet för att belysa de blockeringar som förorsakar blyghet, och i förlängningen social fobi. Målet är att du ska förses med inre verktyg för att kunna återta kontrollen över ditt liv och gå från handlingsförlamning till att se möjligheter, göra aktiva och positiva val som påverkar ditt liv och välbefinnande.

*Vårt 5-stegsprogram baserar sig på Integral psykoanalys och erfarenheter inom olika terapiskolor.

Integral psykoanalys är en gren av psykoanalysen som ser människan som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet. Programmet utförs i samarbete med Conscientia Institutet for psykoanalys och organisationsutveckling.