Samtal med mål

Individuell samtalsterapi
På Terapia Institutet använder vi oss av en terapeutisk metod för att förebygga och behandla psykiska och psykosomatiska åkommor genom dialog och medvetandegörelse. Programmet vänder sig till dig som vill gå djupare och lära dig mer om ditt eget beteende och belysa de blockeringar som förhindrar dig från att leva ett friskt och livsbejakande liv. Vi träffas en gång per vecka och samtalar om bakomliggande faktorer kring olika symtom och närliggande problem. Vi bekantar oss med och praktiserar något av våra olika program. En typisk behandling är uppdelad på 10 individuella tillfällen om vardera 45 minuter. För denna terapi är det inget hinder om du bor långt ifrån då samtalen också kan föras per telefon. Integrerande kroppsterapier som massage, akupunktur och rosenmetoden erbjuds parallellt. Ur programmet:

  • Medvetandegörande av faktorer som styr vår hälsa och vårt beteende och hur vi kan välja att handskas med dessa.

  • Vi bekantar oss med och praktiserar våra individuella program.

  • Integrerande kroppsterapier (valfritt).

Plats: Stockholms län, Enskede, Handelsvägen 24. Tid efter överenskommelse.

Kostnad: Vår terapi bekostas i de flesta fall av arbetsgivaren eller av klienten själv. Hör av dig för prisinformation.

Anmälan görs genom att kontakta Terapia Institutet på 08-6491500 eller info@terapiainstitutet.se. Kontakta oss för mer information.


På begäran...

  • Håller vi kurser och föreläsningar på företag eller inom offentlig sektor i hela landet.

  • Vid individuella kurser med en eller få deltagare använder vi oss av videokonferensprogram kopplad till din egen dator (kräver bredband). 

Kontakta oss på 08-649 15 00 för mer info